પરિચય

પરિચય

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે મંતવ્યો કે અભિપ્રાય એકઠા કરનાર.

આપણા જીવનને સ્પર્શતા મુદ્દાઓ પર સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા સાધારણ જણાતા લોકોના મંતવ્યો અને અભિપ્રાય વિડીયો સ્વરૂપે એકઠા કરીને અહી પ્રસ્તુત કરવાનું આયોજન છે.

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે વલસાડની વાત.

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે વલસાડના બાળકોની વાત.

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે વલસાડના યુવાનોની વાત.

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે વલસાડની મહિલાઓની વાત.

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે વલસાડના વિદ્યાર્થીઓની વાત.

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે વલસાડના વડિલોની વાત.

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે વલસાડના વેપારીઓની વાત.

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે તમારા શબ્દોમાં તમારી વાત.

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે વલસાડ અંગે તમારી કલ્પનાની વાત.

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે વલસાડ અંગે તમારી ઇચ્છાઓની વાત.

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે વલસાડમાં શું હોવું જોઇએની વાત.

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે વલસાડમાં શું ના હોવું જોઇએની વાત.

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે વલસાડમાં શું થવું જોઇએની વાત.

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે વલસાડમાં શું ના થવું જોઇએની વાત.

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે વલસાડની સરકારી, અર્ધસરકારી કે બીન સરકારી વાત.

વ્યુ ફાઈન્ડર એટલે વલસાડના લોક જીવનને બહેતર બનાવી શકે તે વાત એટલે વલસાડની વાત.

બરાબરને ?

વિડીયો જોયા બાદ તમે પણ તમારા મંતવ્યો કે અભિપ્રાય પ્રતિભાવ સ્વરૂપે અહી કોમેન્ટ બોક્ષ દ્વારા લખી શકશો.

ચાલો, સાથે મળીને જીવન બનાવીએ બહેતર.

અખિલ સુતરીઆ – 9427222777

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s